TERMALNA VODA

U našim bazenima je mineralizovana termalna voda, koja dolazi sa dubine od 193 m i izvire na temperaturi od 27 °C.

Sadrži jod , a njen dragoceni mineralni sastav pomaže u tretiranju osetljive kože i znakova starenja.